Prvi zajedniči sastanak aktiva mladih osoba sa invaliditetom iz pet koalicija

U Sarajevu je 27. marta 2019. godine održan prvi zajedniči sastanak aktiva mladih osoba sa invaliditetom, predstavnika koalicija koje su dio MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Slika 1. Prvi zajedniči sastanak aktiva mladih osoba sa invaliditetom iz pet koalicija koje okuplja MyRight, 27. mart 2019.

Aktivi mladih osoba sa invaliditetom formirani su prošle godine u svih pet koalicija koje okuplja MyRight-BiH, kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Slika 2. Prvi zajedniči sastanak aktiva mladih osoba sa invaliditetom iz pet koalicija koje okuplja MyRight, 27. mart 2019.

Nakon međusobnog upoznavanja, predstavljanja prioriteta aktiva mladih i važnost njihovog aktivizma, predstavnici aktiva mladih će uzeti učeće u radionici „HOĆU DA ZNAM, HOĆU DA MOGU!”, koju organizuje Inicijativa i civilna akcija - ICVA, u okviru kampanje za pristupačnost medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invaliditetom u BiH.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World