25. Novembar 2022. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama Na slici je promotivna slika sa UN Women sa porukom za 16 dana aktivizma

16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja godišnja je međunarodna kampanja koja počinje danas 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i traje do 10. decembra, Dana ljudskih prava.

09. Septembar 2022. Međunarodni dan odbrane obrazovanja od napada - 9. septembar Slika preuzeta sa web stranice UNESCO na kojoj dvije ruke izdignuto iznad gradskih ruševina drže otvorenu veliku knjigu na kojoj sjedi dječak koji takođe drži knjigu u rukama. Iznad piše International Day to Protect Education from Attack 9. September

Međunarodni dan odbrane obrazovanja od napada utemeljila je Skupština UN-a sredinom 2020. godine kao dan koji će naglasiti pravo na obrazovanje za sve ...

25. August 2022. POZIV ZA DOPRINOS NOVOM IZVJEŠTAJU! Rok 14. oktobar Slika promotivnog letka sa osnovnim informacijama o Pozivu sa terminom 14. oktobar dokada Izvjestilac prima inpute

Specijalni izvjestilac UN-a o pravima osoba s invaliditetom traži doprinose za sljedeći izvještaj prema UN Vijeću za ljudska prava, pod nazivom „Re-Imagining Services in the 21st Century to give effect to the right to live independently and be included in the community for persons with disabilities“.

16. August 2022. Seminari o doprinosu razvoja uživanju svih ljudskih prava Vijeće za ljudska prava (HRC) je 12. jula 2021. usvojilo rezoluciju 47/11 o

UN Human Rights Council je 12. jula 2021. usvojilo rezoluciju 47/11 o "Doprinosu razvoja uživanju svih ljudskih prava". U ovoj rezoluciji Vijeće je zatražilo od Visokog komesara Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR) da organizuje seriju regionalnih seminara, po jedan za svaku od pet geografskih regija.

12. August 2022. Danas se obilježava Međunarodni dan mladih - 12. avgust Grupna slika nastala ispred hotela Zlača na Zlači u blizini Banovića, tokom posljednjeg okupljanja aktiva mladih i drugih predstavnika koalicija od 29.06.--01.07.2022.

Glavni cilj obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih jeste ojačati međugeneracijsku solidarnost i saradnju, a to je bio jedan od glavnih motiva formiranja aktiva mladih 2018. godine u koalicijama koje djeluju u okviru MyRight programa u BiH.

08. August 2022. Jačanje kapaciteta mladih žena koje se bave izgradnjom mira ... UN Women Bosnia and Herzegovina objavio je da je otvoren program

UN Women Bosnia and Herzegovina objavio je da je otvoren program "Jačanje kapaciteta mladih žena koje se bave izgradnjom mira u kompleksnim krizama", a prijaviti se mogu i mlade žene iz BiH.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World