Slika. MyRight je u saradnji sa Udruženjem DUGA su u proteklom periodu održali dva webinara na su prezentirani „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” 07. Juni 2020. Realizacija webinara za prezentaciju „Indikatora“

MyRight u saradnji sa Društvom ujedinjenih građanskih akcija - DUGA u proteklom periodu održao dva webinara na kojima su prezentirani „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”.

Slika. Obavijest za medije o održavanju webinara „Prezentacija indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” za predstavnice/ke obrazovnih vlasti u  Bosni i Hercegovini, petak, 29. maj 2020.
28. Maj 2020. Obavijest za medije o održavanju webinara

U petak, 29. maja u 11h održat će se webinar „Prezentacija indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” za predstavnice/ke obrazovnih vlasti u BiH.

Slika 06. i 07. decembra 2018. godine MyRight je u saradnji sa udruženjem “Život sa Down sindromom FBiH” organizovao edukativnu dvodnevnu radionicu za uposlenike Pozorišta mladih na temu: „Na putu ka razumijevanju koncepta invalidnosti i ljudskih prava osoba s invaliditetom“. 07. Decembar 2018. Učešće osoba sa invaliditetom u kulturnom životu grada Sarajeva

MyRight saradnji sa udruženjem “Život sa Down sindromom FBiH” organizovao edukativnu dvodnevnu radionicu za uposlenike Pozorišta mladih na temu: „Na putu ka razumijevanju koncepta invalidnosti i ljudskih prava osoba s invaliditetom“.

Slika. U organizaciji MyRight-a u periodu od 20. do 23. februara 2018. godine u Sarajevu održan trening na temu „Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove“. 24. Februar 2018. Trening na temu „Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove“

U organizaciji MyRight-a u periodu od 20. do 23. februara 2018. godine u Sarajevu održan trening na temu „Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove“.

Slika. U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. – 2017. MyRight je organizovao ciklusa treninga iz oblasti „Administrativno finansijsko upravljanje organizacijama 25. Novembar 2017. Realizovani treninzi iz oblasti administracije i finansija

U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. – 2017. MyRight je oktobru i novembru 2017. godine organizovao ciklusa treninga iz oblasti „Administrativno finansijsko upravljanje organizacijama".

Slika. U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. – 2017. MyRight je organizovao nastavak ciklusa treninga iz oblasti strategije, koji su realizovani 24. i 25. oktobra 2017. godine u Bijeljini, i 06. i 07. novembra u Sarajevu, kojim su prisitvovali predstavnici organizacija iz pet koalicija. 08. Novembar 2017. Realizovani treninzi iz oblasti strategije za predstavnike koalicija OOSI

U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. – 2017. MyRight je organizovao nastavak ciklusa treninga iz oblasti strategije koji su relaizovani u oktobru i novembru 2017. godine za predstavnike organizacija iz pet kaolicija.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World