Slika 06. i 07. decembra 2018. godine MyRight je u saradnji sa udruženjem “Život sa Down sindromom FBiH” organizovao edukativnu dvodnevnu radionicu za uposlenike Pozorišta mladih na temu: „Na putu ka razumijevanju koncepta invalidnosti i ljudskih prava osoba s invaliditetom“. 07. Decembar 2018. Učešće osoba sa invaliditetom u kulturnom životu grada Sarajeva

MyRight saradnji sa udruženjem “Život sa Down sindromom FBiH” organizovao edukativnu dvodnevnu radionicu za uposlenike Pozorišta mladih na temu: „Na putu ka razumijevanju koncepta invalidnosti i ljudskih prava osoba s invaliditetom“.

Slika. U organizaciji MyRight-a u periodu od 20. do 23. februara 2018. godine u Sarajevu održan trening na temu „Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove“. 24. Februar 2018. Trening na temu „Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove“

U organizaciji MyRight-a u periodu od 20. do 23. februara 2018. godine u Sarajevu održan trening na temu „Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove“.

Slika. U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. – 2017. MyRight je organizovao ciklusa treninga iz oblasti „Administrativno finansijsko upravljanje organizacijama 25. Novembar 2017. Realizovani treninzi iz oblasti administracije i finansija

U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. – 2017. MyRight je oktobru i novembru 2017. godine organizovao ciklusa treninga iz oblasti „Administrativno finansijsko upravljanje organizacijama".

Slika. U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. – 2017. MyRight je organizovao nastavak ciklusa treninga iz oblasti strategije, koji su realizovani 24. i 25. oktobra 2017. godine u Bijeljini, i 06. i 07. novembra u Sarajevu, kojim su prisitvovali predstavnici organizacija iz pet koalicija. 08. Novembar 2017. Realizovani treninzi iz oblasti strategije za predstavnike koalicija OOSI

U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. – 2017. MyRight je organizovao nastavak ciklusa treninga iz oblasti strategije koji su relaizovani u oktobru i novembru 2017. godine za predstavnike organizacija iz pet kaolicija.

Slika. U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. - 2017. MyRight najavljuje novi ciklus treninga iz oblasti „Administrativno finansijsko upravljanje organizacijama“. 26. Oktobar 2017. Administrativno finansijsko upravljanje organizacijama

U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. - 2017. MyRight organizuje novi ciklus treninga u novembru 2017.

Slika. U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. - 2017, MyRight nastavlja sa ciklusom treninga iz oblasti 20. Oktobar 2017. Nastavak MyRight ciklusa treninga iz oblasti strategije

U sklopu programa jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom 2015. - 2017. MyRight nastavlja sa ciklusom treninga iz oblasti "Strategija: rad na izradi strateškog plana".

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World