Učešće osoba sa invaliditetom u kulturnom životu grada Sarajeva

06. i 07. decembra 2018. godine MyRight je u saradnji sa udruženjem "Život sa Down sindromom FBiH” organizovao edukativnu dvodnevnu radionicu za uposlenike Pozorišta mladih na temu: „Na putu ka razumijevanju koncepta invalidnosti i ljudskih prava osoba s invaliditetom".

Slika 1. MyRight u saradnji sa Udruženjem Život sa Down sindromom FBiH za uposlenike Pozorišta mladih Srajevo organizovao dvodnevnu radionicu 06. i 07. decembra 2018. na temu „Na putu ka razumijevanju koncepta invalidnosti i ljudskih prava osoba s invaliditetom

Ova edukacija predstavlja prvu aktivnost kojom MyRight uključuje uposlenike jedne kulturne institucije kao dijela javnog sektora u svijet ljudskih prava osoba s invaliditetom, garantovanih Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom UN.

Nedavno je udruženje "Život sa Down sindromom FBiH”, kroz projekat "Kultura pripada i meni”, omogućilo Pozorištu mladih Sarajevo da dobije sve neophodne funkcionalne karakteriste koje ga čine pristupačnim za osobe s invaliditetom. I ova edukacija je samo još jedna stepenica prema razumijevanju ljudskih prava koje osobe s invaliditetom, baš kao ih i svi drugi građani imaju.

Kao i uvijek na ovakvim radionicama, MyRight-u su se pridružili vrsni dugogodišnji saradnici i saradnice poput Amire Krehić, pomoćnice Ombdusmena za ljudska prava, Lejle Kafedžić, profesorice Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta i Almira Pešteka, profesora sa Odsjeka marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu koji su svoja stručna znanja prenijeli na uposlenike Pozorišta mladih kako bi im pojasnili jedinstvenost položaja i potencijal ove ustanove koji ima zahvaljujući pristupačnosti za osobe s invaliditetom. I nije nevažno ako znamo da govorimo o 15% populacije koju čine osobe s invaliditetom u svijetu.

Glavni dio predavanja, koji je fokusiran na pojašnjavanje svega šta se sve mora uzeti u obzir prilikom kreiranja predstava pristupačnih osobama s invaliditetom, su predstavile sjajne edukatorice i edukator MyRight-a: Amna Alispahić, Ira Adilagić i Jasmin Džemiđić.

Najvažniji učesnik radionice svakako je bio dječak Kenan Kovačević, član udruženja "Život sa Down sindromom FBiH”, jedan od mnoštva mladih osoba s invaliditetom zbog kojih je Pozorište postalo pristupačno. Njegovo svjedočanstvo o uživanju i razumijevnaju predstave Svirala, su definitivno najveća nagrada i pohvala, ali i podstrek svim zaposlenim u Pozorištu mladih da nastave još više i bolje raditi na prilagođavanju predstava za sve sadašnje i buduće posjetioce.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World