Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS) je neformalno koordinaciono tijelo udruženja osoba sa invaliditetom, sa područja Kantona Sarajevo, koji čini 9 organizacija osoba sa invaliditetom.

Koordinacioni odbor je osnovan u avgustu 1992. godine, dogovorom udruženja osoba sa invaliditetom, koje su tada djelovale na području grada Sarajeva, s ciljem da se koordiniraju aktivnosti udruženja osoba sa invaliditetom u ratnim uvjetima.

Koordinacioni odbor je svoj rad prilagođavao promjenama koje su se dešavale u BiH društvu.

Sporazumom o radu i djelovanju Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, koji je potpisan 2011. godine, utvrđeno je da KOO KS djeluje u cilju promovisanja, unapređivanja i zaštite prava i interesa udruženja osoba sa invaliditetom i njihovog članstva.

Sve aktivnosti KOO KS usmjerene su na povećanje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom, razvijanju međusobne saradnje udruženja osoba sa invaliditetom i građenju partnerskih odnosa sa institucijama vlasti.

Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo zajedno sa drugim koalicijama kroz MyRight program zajedničkih aktivnosti radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u svim segmentima života i društva. 

Zajedničke aktivnosti u okviru MyRight programa u BiH se implementiraju na nivou pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom, a implementaciju koordinira i nadzire kancelarija MyRight. Za ovaj programski ciklus (2018.-2021.) predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su se složili da će se usmjeriti na mobilizaciju mladih osoba s invaliditetom kako bi se edukovali o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i upoznali sa aktivnostima monitoringa i zagovaranja te aktivnije uključili u rad organizacija osoba s invaliditetom. Predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su takođe dogovorili da će raditi na edukaciji svog članstava,  kao i drugih aktera koji su zainteresirani i nadležni  za obrazovanje, o inkluzivnom obrazovanju koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Organizacije članice koalicije:

1.Udruženje slijepih Kantona Sarajevo

2. Udruženje za podršku osoba sa intelektualnim teškoćama na području KS "Oaza”

3. Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo

4. Udruženje oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine Kantona Sarajevo

5. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo

6. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo

7. Udruženje invalida rada Kantona Sarajevo

8. Udruženje gluhih Kantona Sarajevo

9. Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World