22. Mart 2024. Sastanak sa predstavnicima Doma zdravlja Bijeljina u okviru zagovaračkih akcija Grupna slika predstavnica Foruma žena s invaliditetom regije Bijejina i predstavnika Doma zdravlja Bijeljina

U okviru zagovaračkih akcija za unaprjeđenje položaja žena sa invaliditetom 21. marta 2024. godine Forum žena s invaliditetom regije Bijeljina održao je sastanak sa predstavnicima Doma zdravlja Bijeljina.

12. Mart 2024. Zagovaračke akcije Foruma žena s invaliditeteom Tuzlasnkog kantona Na slici su ?lanice Foruma A3ena s invaliditetom Tuzlanskog kantona zajedno sa drugim u?esnicama i u?esnicima osmomartovskih protesta protiv nasilja nad A3enama odrA3anog u Tuzli 8.marta 2024. U rukama nose razli?ite natpise sa porukama koje ukazuju i pozivaju na spre?avanje nasilja nad A3enama

U okviru zagovaračkih aktivnosti Forum žena s invaliditetom TK održao sastanak svojih članica, koje su zajdeno sa drugim organizacijama uzele učešće u obilježavanju 8. marta – Međunarodnog dana žena protestom na ulicama Tuzle pod nazivom: “Da li sam ja sljedeća?”.

11. Mart 2024. Zagovaračke inicijative i manifest Foruma žena s invaliditetom Koalicije OOSI HNK Na slici su u lijevom dijelu ?lanice Foruma A1SI HMK i Jasminka Rebac tokom jedne od radionica realizovanih u 2023. godini a u desnom dijelu je naziv, logo i slogan Koalicije OOSI HNK

Koalicija OOSI HNK „Zajedno sam jači“ i njen Forum žena s invaliditetom uputili nadležnim vlastima dvije inicijative, jednu na nivou Grada Mostara a drugu na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona. Forum žena s invaliditetom HNK je povodom 8. marta uputio i manifest.

08. Mart 2024. Zagovaračke akcije Foruma žena s invaliditetom regije Doboj Slika nastala tokm sastanka Foruma A1SI regije Doboj. Na slici su ?lanice Foruma i predstavnici Koalicije OOSI regije Doboj, dok sjede za okruglim stolom

U okviru zagovaračkih aktivnosti Foruma žena s invaliditetom regije Doboj uoči 8. marta - Medunarodnog dana žena, u Doboju je 7. marta održan radni sastanak tokom kojeg se razgovaralo o zagovaračkim aktivtostima koje će Foruma realizovati u narednom periodu.

08. Mart 2024. Vidljive i Ponosne na Međunarodni dan žena – 8. mart Slika nastala tokom prvog susreta foruma u septembru 2023. godine. Na slici su predstavnice pet foruma, njihove asistentice i predstavnice MyRigt. Grupna slika gdje sve drA3e veselo drA3e ruke podignute u zrak.

Sretan Međunarodni dan žena svim članicama foruma žena s invaliditetom i svim ženama s invaliditetom koje se neumorno bore za ostvarivanje svojih prava kako bi bile vidljive i ponosne.

05. Mart 2024. Zagovaračke akcije Foruma žena s invaliditetom regije Bijeljina Slika ?lanica Foruma A3ena s invaliditetom regije Bijeljina i predstavnika koalcije Kolosi Bijeljina tokom sastanka odrA3anog 4. marta u Bijeljini

U prostorijama Koalicije OOSI Grada Bijeljina KOLOSI, Forum žena s invaliditeom regije Bijeljina je 4. marta 2024. godine održao radni sastanak na kojem se razgovralo o zagovaračkim akcijama za unaprijeđenje položaja žena s invaliditetom.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World