22. Maj 2019. Sastanak Aktiva mladih i Odbora za obrazovanje Koalicije OOSI regije Doboj Slika. U vodećoj organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 20. maja 2019. godine održan je sastanak predstavnika Aktiva mladih osoba sa invaliditetom i predstavnika Odbora za obrazovanje.

U vodećoj organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 20. maja 2019. godine održan je sastanak predstavnika Aktiva mladih osoba sa invaliditetom i predstavnika Odbora za obrazovanje.

20. Maj 2019. Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Bijeljina Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 20. maja 2019. godine održala redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 20. maja 2019. godine je u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021. održala redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina

26. April 2019. Sastanak Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Koalicije 'Zajedno smo jači' Slika. U vodećoj organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači“ Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa“ 25. aprila 2019. godine održan je sastanak Aktiva (vijeća) mladih osoba sa invaliditetom.

Aktiv mladih osoba sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači“ 25. aprila 2019. godine održalo sastanak u Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa“.

10. April 2019. Sastanak Koalicje organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 10. aprila 2019. godine održala sastanak u prostorijama vodeće organizacije koalicije Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 10. aprila 2019. godine održala sastanak u prostorijama vodeće organizacije koalicije Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla.

10. April 2019. Održana radionica u okviru projekta 'Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!' Slika. MyRight i Udruženje „DUGA“ su 9. i 10. aprila 2019. godine u Sarajevu organizovali radionicu za predstavnike kantonalnih i entitetskih ministarstava obrazovanja posvećenu implementaciji kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja u skladu sa Opštim komentarom na član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

MyRight i Udruženje „DUGA“ su 9. i 10. aprila 2019. godine u Sarajevu organizovali radionicu za predstavnike kantonalnih i entitetskih ministarstava obrazovanja posvećenu implementaciji kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja u skladu sa Opštim komentarom na član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

27. Mart 2019. Prvi zajedniči sastanak aktiva mladih osoba sa invaliditetom iz pet koalicija Slika. U Sarajevu je 27. marta 2019. godine održan prvi zajedniči sastanak aktiva mladih osoba sa invaliditetom, predstavnika koalicija koje su dio MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

U Sarajevu 27. marta 2019. godine održan prvi zajedniči sastanak aktiva mladih osoba sa invaliditetom, predstavnika koalicija koje su dio MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World