27. Februar 2021. Aktivnosti Koordinacionoh odbora maladih osoba s invaliditetom KS Slika. Aktiv/Koordinacioni odbor mladih osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo održava redovne sastanke svojih čalanova i članica. Nakon online satanka održanog u januaru, 18. februara je održan sastanak u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kojem je takoše određen broj članova/ica uzelo učešće online.

Aktiv/Koordinacioni odbor mladih osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo održava redovne sastanke svojih čalanova i članica.

26. Februar 2021. Sastanak Koalicije OOSI Grada Bijeljina KOLOSI Slika.Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 25. februara 2021. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” Bijeljina, MZ Galac. Na slici su predtavnici udruženja koja čine koalciju, koji sjede za stolom, jedan od predstavnika je korisnik kolica za osobe sa invaliditetom.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održala je sastanak 25. februara 2021. godine u prostorijama Udruženja žena sa invaliditetom „IMPULS” Bijeljina, MZ Galac.

08. Februar 2021. Sastanak Aktiva/Vijeća mladih Koalicije OOSI HNK “Zajedno smo jači” Slika. Početkom februara 2021. godine Aktiv/Vijeće mladih Koalicije OOSI HNK “Zajedno smo jači” održalo je svoj redovni sastanak u Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa

Početkom februara 2021. godine Aktiv/Vijeće mladih Koalicije OOSI HNK “Zajedno smo jači” održalo je svoj redovni sastanak u Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa".

01. Februar 2021. U januaru održana dva webinara na kojima su predstavljeni „Indikatori“ Slika. MyRight je u saradnji sa udruženjem DUGA u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje- sada!“ održao dvije videokonferencije 13. i  20. januara/siječnja 2021. godine na kojim su predstavljeni  „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“  za predstavnike obrazovnih institucija svih nivoa obrazovanja iz Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog i Zapadnohercegovačkog kantona/županije.

MyRight je u saradnji sa udruženjem DUGA u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje-sada!“ održao dvije videokonferencije 13. i 20. januara/siječnja 2021. godine na kojim su predstavljeni „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“.

24. Januar 2021. Sretan Međunarodni dan obrazovanja – 24. januar Slika. Povodom Međunarodnog dana obrazovanja – 24. januara pozivamo vas na web izložbu

Povodom Međunarodnog dana obrazovanja – 24. januara pozivamo vas na web izložbu "#ProbudiSe", koja donosi univerzalnu poruku različitosti i prihvatanja drugih i drugačijih u polju obrazovanja.

03. Decembar 2020. Obilježavanje 3. decembra u partnerskim organizacijama i koalicijama MyRight Slika. Logo obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.
Međunarodni dan osoba s invaliditetom (IDPD) obilježava se svake godine 3. decembra kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba s invaliditetom i preduzele mjere za uključivanje osoba s invaliditetom u sve aspekte društva i razvoja.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom (IDPD) obilježava se svake godine 3. decembra kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba s invaliditetom i preduzele mjere za uključivanje osoba s invaliditetom u sve aspekte društva i razvoja.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World