14. Mart 2023. Sastanak Foruma žena s invaliditetom Koalicije OOSI Grada Bijeljina KOLOSI Slika sa prvog radnog sastanka članica Foruma žena s invaliditetom Koalicije osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI i koordinatora projekta, 14.03.2023. Bijeljina.

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna" 14. marta 2023. održan prvi radni sastanak članica Foruma žena s invaliditetom Koalicije osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI i koordinatora projekta.

13. Mart 2023. Sastanak Foruma žena s invaliditetom Koalicije OOSI regije Doboj Slika sa sastanka članica Foruma žena s invaliditetom i drugih predtavnika/ca Koalicije OOSI regije Doboj, 11.03.2023.

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna" 11. marta 2023. održan je sastanak članica Foruma žena s invaliditetom zajedno sa drugim predstavnicima/cama Koalicije OOSI regije Doboj.

09. Mart 2023. Sastanak Foruma žena s invaliditetom Koordinacionog odbora udruženja OSI KS Slika sa sastanka Foruma ŽSI održanog u Udruženju slijepih KS 8. marta 2023.

U okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 8. marta 2023. godine održan sastanak Foruma žena sa invaliditetom, koji djeluje u okviru Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

02. Mart 2023. Sastanak Foruma žana s invaliditetom Koalicije OOSI HNK „Zajedno smo jači“ Slika nastala tokom sastanka u prostrijama restorana

Foruma žena s invaliditetom Koalicije OOSI HNK „Zajedno smo jači“ , 27. februara 2023. godine održao je svoj prvi sastanak u okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna“.

28. Februar 2023. Sastanak Foruma žana s invaliditetom Koalicije OOSI TK Grupna slika članica foruma u prostorijama Informativnog centra za osobe s invaliditetom

Forum žena s invaliditetom Koalicije OOSI Tuzlanskog kantona koji je osnovan 2022. godini u okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna“ održao je prvi sastanak 24. februara 2023.

16. Decembar 2022. Razmjena iskustava među koalicija i organizacijama tokom studijske posjete Slika nastala tokom posjete u Udruženju mladih Ružičnjaka Los Rosalesa od 12-14. dec 2022, Mostar

Predstavnice i predstavnici Koalicije OOSI Tuzlasnkog kantona i njihovog Aktiva mladih osoba s invaliditeteom boravili u Mostaru od 12. do 14. decembra 2022. godine u cilju u studijske posjete organizacijama iz Koalicije OOSI „Zajedno smo jači“.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World