08. Juli 2024. Produžen rok za dostavljanje ponuda za MyRight poziv! Na slici je logo projekta

Produžen rok za dostavljanje ponuda za MyRight poziv za konsultanta/trenera za program ekonomskog osnaživanja žena s invaliditetom u projektu „Ovdje sam - vidljiva i ponosna”.

24. Juni 2024. MyRight poziv za dostavljanje ponuda slika loga projekta

Poziv za konsultanta/trenera za program ekonomskog osnaživanja žena s invaliditetom u projektu „Ovdje sam - vidljiva i ponosna”.

12. Juni 2024. Članice Foruma žena s invaliditetom KS organizovale izlet na Vrelo Bosne Na slici četiri člannice foruma i e+jedna asistentica tokom šetenje prema Vrelu Bosne. Tri članice Foruma koje su slijepe osobe, dvije od njih se kreću pomoću bijelog štapa te jedna asitentica koju Pod ruku drži još jednu članica koja je osoba sa Down sindromom.

Članice Foruma žena s invaliditetom osnovanog provele nedjelju, 2. juna ove godine, na izletu na Vrelu Bosne.

07. Juni 2024. Konferencija - Žene sa invaliditetom i rodna ravnopravnost Konferencija

Konferencija "Žene sa invaliditetom i rodna ravnopravnost" održana u Neumu u periodu od 4. do 6. juna 2024.

25. April 2024. Zagovaračke akcije Foruma ŽSI TK - Žene sa invaliditetom – prevencija nasilja Slika aktivistice u pokretu osoba sa invaliditetom dr.sci. Zumreta Galijašević – Baluković tokom davanja izjave za medije.

Panel – diskusija na temu “Žene sa invaliditetom – prevencija nasilja” održana 23. aprila 2024. godine u Tuzla u okviru zagovaračkih akcija Foruma žena s invaliditetom Tuzlanskog kantona.

19. April 2024. Zagovaračke akcije Foruma ŽSI KS - analiziranje Zakona o peronalnoj asistenciji Na slici su članice Foruma žena s invaliditetom KS te drugi učesnici i učesnice okruglog stola u sali TMP-a u Sarajevu 17. aprila 2024.

U Sarajevu 17. aprila 2024. godine održan okrugli sto na temu “Sa personalnim asistentima povećati uključenost osoba sa invaliditetom“, na kojem je analiziran radni materijal Zakona o personalnoj asistenciji u FBiH.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World