17. Novembar 2022. Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i perspektive U organizaciji Odbora za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo 16. novembra 2022. godine u Sarajevu je održan okrugli sto na temu

U organizaciji Odbora za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo 16. novembra 2022. godine u Sarajevu održan okrugli sto na temu inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

14. Novembar 2022. KOLOSI - Treća informativna sesija u okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna“ U okviru projekta ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u Udruženju žena sa invaliditetom IMPULS 11. novembra 2022. godine u organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održana je treća informativna sesija o rodnoj ravnopravnosti i integraciji ravnopravnosti žena i djevojaka sa invaliditetom.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSIodržala treću informativnu sesiju o rodnoj ravnopravnosti i integraciji ravnopravnosti žena i djevojaka sa invaliditetom u okviru projekta ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna”.

07. Novembar 2022. Sastanak sa Koalicijom OOSI HNK “Zajedno smo jači” i članicama Foruma žena Slika nastala tokom sastanka 04. novembra 2022. godine u prostorijama vodeće organizacije Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Hercegovačk-neretvanskog kantona, Udruženju mladih “Ružičnjaka-Los Rosalesa” u Mostarusa predstavnicima/cama partnerske Koalicije i članicama Foruma žena s invaliditetom OOSI HNK.

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!" 04. novembra 2022. godine u Mostaru održan sastanak sa predstavnicima/cama partnerske Koalicije i članicama Foruma žena s invaliditetom OOSI HNK.

04. Novembar 2022. Sastanak sa Koalicijom OOSI Tuzlanskog kantona i članicama Foruma žena Slika je nastala tokom sastanka U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!“ 03. novembra 2022. godine održanog u prostorijama vodeće organizacije Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlasnkog kantona, Informativnogcentra za osobe s invaliditetom “Lotos” Tuzla.

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!“ 03. novembra 2022. godine u Tuzli održan sastanak sa predstavnicima/cama partnerske Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlasnkog kantona i članicama Foruma žena s invaliditetom.

02. Novembar 2022. Sastanak sa Koalicijom KOLOSI Bijeljina i članicama Foruma žena Slika nastala tokom sastanka 2. novembra u Bijeljini. Na slici su članice foruma žena s invaliditetom i predstavnice Kolosi.

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!“ 02. novembra 2022. godine u Bijeljini je održan sastanak sa predstavnicima/cama partnerske Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI i članicama Foruma žena s invaliditetom.

26. Oktobar 2022. Sastanak sa Koalicijom OOSI regije Doboj i članicama Foruma žena Grupna slika nastala tokom sastanka sa predstavnicima/cama Koalicije OOSI regije Doboj i članicama njihovog novoformiranog Foruma žena s invaliditetom regije Doboj.

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!“ u Doboju danas, 26. oktobra 2022. održan sastanak sa predstavnicima/cama Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj i članicama njihovog novoformiranog Foruma žena s invaliditetom.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World