MyRight u Bosni i Hercegovini

SHIA - Solidarity • Human Rights • Inclusion • Accessibility, od 2012. godine radi i djeluje pod imenom MyRight- Empowers people with disabilities.

MyRight - Empowers people with disabilities je krovna organizacija pokreta organizacija osoba s invaliditetom Švedske za međunarodnu saradnju koja ima dugu tradiciju pristupa invaliditetu sa stanovišta ljudskih prava. MyRight sprovodi međunarodni program podrške u Boliviji, Nepalu, Nikaragvi, Ruandi, Šri Lanki, Tanzaniji, Bosni i Hercegovini, Etiopiji i Peruu.

Cilj MyRight-ovog međunarodnog programa podrške koji se odnosi na svaku programsku zemlju:

„Partnerske organizacije u zemljama u kojima se sprovodi MyRight program unapređuju svoje sposobnosti i vještine i doprinose povećanju uključenosti/inkluzije osoba s invaliditetom u društvo, u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Vizija MyRight-a je svijet u kojem osobe s invaliditetom uživaju jednaka prava i prilike za život dostojan čovjeka kroz inkluziju u društvo.

Vrijednosti MyRight-a su usmjerene prema rastu i razvoju znanja i vještina osoba s invaliditetom kako bi mogli samostalno i kvalitetno zagovarati za svoja prava.

Osobe s invaliditetom:      

  • imaju punu kontrolu nad svojim životom 
  • postaju snažnije kroz saradnju u partnerstvima koja se zasnivaju na podijeli iskustava o životu osoba s invaliditetom 
  • ostvaruju jednakost i nezavisnost djelujući iz perspektive ljudskih prava
  • dobijaju priliku da iskoriste i razvijaju vlastite resurse kako bi doprinijeli društvenom razvoju i promijenili uslove života  

MyRight program u BiH

Program MyRight-a se implementira na više nivoa počevši od aktivnosti koje sprovodi kancelarija MyRight-a, preko zajedničkih aktivnosti koje implementiraju koalicije pa do aktivnosti pojedinačnih projekata koje implementiraju lokalne organizacije .

1) Aktivnosti kancelarije MyRight-a odnose se na program jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

2) Zajedničke aktivnosti se implementiraju na nivou pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom, a implementaciju koordinira i nadzire kancelarija MyRight. 

3) Partnerski projekti koje implementiraju organizacije osoba s invaliditetom, članice MyRight iz Švedske, i organizacija osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine.


KOORDINACIONI SAVJET MYRIGHT PROGRAMA 

Koordinacioni savjet MyRight programa. čine predstavanici programskog odbora i programskog tima. Savjet  je savjetodavno i koordinirajuće tijelo programa MyRight, koje daje stručnu i profesionalnu podršku odvijanju MyRight programa, te omogućava koalicijama i partnerskim organizacijama učešće i uticaj na kreiranje MyRight program. Koordinacioni savjet MyRight programa. osigurava poštovanje položaja i potreba koalicija i partnerskih organizacija, te predstavlja ciljeve programa MyRight pred članicama koalicija i ostalim zainteresovanim stranama.

PROGRAMSKI TIM

Programski tim je važano tijelo za komunikaciju relevantnih informacija u odnosu na razvoj, implementaciju i trenutne aktivnosti u partnerskim projektima koji su sastavni dio programa, i onih koje se tiču izvještavanja i praćenja programa/projekata. 

Programski tim osigurava kvalitetno upravljanje očekivanjima, detaljnije planiranje aktivnosti, ako je potrebno, i razumijevanje cijelokupnog rada.

PROGRAMSKI ODBOR

Programski odbor je sačinjen od predstavnika 5 koalicija organizacija osoba s invaliditetom koje djeluju na području kantona Sarajevo, Tuzla, Hercegovačko-neretvanskog, te grada Bijeljine i regije Doboj. Članovi odbora su spona sa organizacijama koje su u sastavu koalicija i koje implementiraju sve što je dogovoreno na nivou Koordinacionog savjeta programa MyRight. Oni koordiniraju zajedničkim aktivnostima koje su sastavni dio programa MyRight na nivou koalicije i izvještavaju o stanju implementacije istih. Predstavnici koalicija u programskom odboru dijele i razmjenjuju  iskustva, naučene lekcije i izazove sa kojima se susreću u zagovaračkim i drugim aktivnostima koje sprovode. 

Za više informacija o MyRight - Empowers people with disabilities http://myright.se/

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World