MyRight u Bosni i Hercegovini

SHIA - Solidarity • Human Rights • Inclusion • Accessibility, od 2012. godine radi i djeluje pod imenom MyRight- Empowers people with disabilities.

MyRight - Empowers people with disabilities je krovna organizacija pokreta organizacija osoba s invaliditetom Švedske za međunarodnu saradnju koja ima dugu tradiciju pristupa invaliditetu sa stanovišta ljudskih prava. MyRight sprovodi međunarodni program podrške u Boliviji, Nepalu, Nikaragvi, Ruandi, Šri Lanki, Tanzaniji, Bosni i Hercegovini, Gani i Namibiji.

Cilj MyRight-ovog međunarodnog programa podrške koji se odnosi na svaku programsku zemlju:

''Partnerske organizacije u zemljama u kojima se sprovodi MyRight program unapređuju svoje sposobnosti i vještine i doprinose povećanju uključenosti/inkluzije osoba s invaliditetom u društvo, u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom.''

Vizija MyRight-a je svijet u kojem osobe s invaliditetom uživaju jednaka prava i prilike za život dostojan čovjeka kroz inkluziju u društvo.

Vrijednosti MyRight-a su usmjerene prema rastu i razvoju znanja i vještina osoba s invaliditetom kako bi mogli samostalno i kvalitetno zagovarati za svoja prava.

Osobe s invaliditetom:      

  • imaju punu kontrolu nad svojim životom 
  • postaju snažnije kroz saradnju u partnerstvima koja se zasnivaju na podijeli iskustava o životu osoba s invaliditetom 
  • ostvaruju jednakost i nezavisnost djelujući iz perspektive ljudskih prava
  • dobijaju priliku da iskoriste i razvijaju vlastite resurse kako bi doprinijeli društvenom razvoju i promijenili uslove života  

MyRight program 2018-2021

Započeo je novi četvorogodišnji ciklus programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija. Kao i dosada, program MyRight-a će biti implementiran na više nivoa počevši od aktivnosti koje će sprovoditi kancelarija MyRight-a, preko zajedničkih aktivnosti koje implementiraju koalicije pa do aktivnosti pojedinačnih projekata koje lokalne organizacije Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo, IC Lotos Tuzla, UG Fenix Tuzla, Ružičnjak iz Mostara i Oaza iz Sarajeva implementiraju sa partnerskim organizacija iz Švedske (SRF, FIFH, STIL, Grunden i RSMH).

1) Aktivnosti kancelarije MyRight-a odnose se na program jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija, kako partnerskih organizacija tako i organizacija koje su u sastavu u pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom. Ove aktivnosti uglavnom uključuju različite ciljane treninge usmjerene na jačanje administrativno finansijskih kapaciteta organizacija kao i stručnu podršku aktivnostima procjene stanja organizacija osoba s invaliditetom uz korištenje alata ACA i OCTAGON te unapređenje rada na strategijma koje su započete u proteklom programskom ciklusu.

2) Zajedničke aktivnosti se implementiraju na nivou pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom, a implementaciju koordinira i nadzire kancelarija MyRight. Za ovaj programski ciklus predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su se složili da će se usmjeriti na mobilizaciju mladih osoba s invaliditetom kako bi se edukovali o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i upoznali sa aktivnostima monitoringa i zagovaranja te aktivnije uključili u rad organizacija osoba s invaliditetom. Predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su takođe dogovorili da će raditi na edukaciji svog članstava,  kao i drugih aktera koji su zainteresirani i nadležni  za obrazovanje, o inkluzivnom obrazovanju koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Austrian Development Agency (ADA) i austrijska organizacija Light for the World nastavljaju saradnju sa MyRight-om i podržavaju inkluzivno obrazovanje kroz projekat "Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!" koje će biti usmjereno kako na jačanje kapaciteta institucija vlasti nadležnih za obrazovanje tako i na organizacije osoba s invaliditetom.

Implementacija svih aktivnosti na svim nivoima programa će imati komponentu rodne jednakosti i uravnoteženosti.

MyRight Strategiju zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" koalicija OOSI 2018.-2021. možete naći OVDJE.

3) Partnerski projekti koje implementiraju organizacije osoba s invaliditetom, članice MyRight iz Švedske, i organizacija osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine su sljedeći:

1. SRF i Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo, projekat "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih građana Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih osoba u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti";

2. Udruženje mladih "Ružičnjak" Mostar, projekat ''Vjerujte mi, ja sam kuham – spreman/na sam za samostalan život'';

3. Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo "Oaza", projekat ''Moje pravo na sport'':

4. STIL i Informacioni centar za osobe s invaliditetom "Lotos" Tuzla, projekat "Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini";

5. RSMH i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji "Fenix" Tuzla, projekat: "Organizaciono i institucionalno jačanje Fenixa sa razvojem mehanizama održivosti".


KOORDINACIONI SAVJET MYRIGHT PROGRAMA 2018.-2021.

Koordinacioni savjet MyRight programa 2018.-2021. čine predstavanici programskog odbora i programskog tima. Savjet  je savjetodavno i koordinirajuće tijelo programa MyRight, koje daje stručnu i profesionalnu podršku odvijanju MyRight programa, te omogućava koalicijama i partnerskim organizacijama učešće i uticaj na kreiranje MyRight program. Koordinacioni savjet MyRight programa 2018.-2021. osigurava poštovanje položaja i potreba koalicija i partnerskih organizacija, te predstavlja ciljeve programa MyRight pred članicama koalicija i ostalim zainteresovanim stranama.

Koordinacioni savjet MyRight programa 2018.-2021. ima ukupno 10 (deset) članova od čega je 5 članova Programskog tima (predstavnici 5 partnerskih projekata) i 5 članova koji su predstavnici svake od koalicija.


PROGRAMSKI TIM

Programski tim je važano tijelo za komunikaciju relevantnih informacija u odnosu na razvoj, implementaciju i trenutne aktivnosti u partnerskim projektima koji su sastavni dio programa, i onih koje se tiču izvještavanja i praćenja programa/projekata. Programski tim broji 5 osoba, predstavnika svakog od pet partnerskih projekata.

Članovi programskog tima razmjenjuju mišljenja i iskustva i na taj način podržavaju jedni druge tokom implementacije programa/projekata, tokom rješavanja problema, kod donošenja odluka vezanih za program, razmjenu informacija i osiguravanja poštovanja osnovnih pravila funkcionisanja cijelog programa. Postojanje programskog tima osigurava brzo djelovanje i proaktivno komuniciranje u donošenju odluka kod bitnih pitanja za realizaciju programskih aktivnosti.

Programski tim osigurava kvalitetno upravljanje očekivanjima, detaljnije planiranje aktivnosti, ako je potrebno, i razumijevanje cijelokupnog rada.


PROGRAMSKI ODBOR

Programski odbor je sačinjen od predstavnika 5 koalicija organizacija osoba s invaliditetom koje djeluju na području kantona Sarajevo, Tuzla, Hercegovačko-neretvanskog, te grada Bijeljine i regije Doboj. Članovi odbora su spona sa organizacijama koje su u sastavu koalicija i koje implementiraju sve što je dogovoreno na nivou Koordinacionog savjeta programa MyRight. Oni koordiniraju zajedničkim aktivnostima koje su sastavni dio programa MyRight na nivou koalicije i izvještavaju o stanju implementacije istih. Predstavnici koalicija u programskom odboru dijele i razmjenjuju  iskustva, naučene lekcije i izazove sa kojima se susreću u zagovaračkim i drugim aktivnostima koje sprovode. 


Za više informacija o MyRight - Empowers people with disabilities http://myright.se/

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World