Logo sa švedskom zastavom koji predstavlja projekte koje finansira Švedska Agenciju za međunarodni razvoj i saradnju -SIDA                   Logo FORUMCIV
Logo Austrian Development Cooperation                   Logo Light for the World


Logo Radiohjalpen                           Logo Folke Bernadotte Academy


Logo The Karl Kahane Foundation
                     
 
                        


                
 

 
Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World