Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je neformalno kordinaciono tijelo organizacija osoba sa invaliditetom sa područja kantona, a koje su saglasne sa ciljevima i principima djelovanja Koalicije iskazanih u izjavi o osnivanju, čijim se zajedničkim djelovanjem osigurava unapređenje društvenog položaja osoba sa invaliditetom i realizuju aktivnosti koje za cilj imaju osiguravanje promjena koje će rezultirati povećanom uključenošću osoba sa invaliditetom u aktivnosti zajednice.

Koalicija je osnovana 2011. godine, a trenutno Koaliciju čini osam organizacije osoba sa invaliditetom iz pet opština Tuzlanskog kantona.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona zajedno sa drugim koalicijama kroz MyRight program zajedničkih aktivnosti radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u svim segmentima života i društva. 

Zajedničke aktivnosti u okviru MyRight programa u BiH se implementiraju na nivou pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom, a implementaciju koordinira i nadzire kancelarija MyRight. Za ovaj programski ciklus (2018.-2021.) predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su se složili da će se usmjeriti na mobilizaciju mladih osoba s invaliditetom kako bi se edukovali o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i upoznali sa aktivnostima monitoringa i zagovaranja te aktivnije uključili u rad organizacija osoba s invaliditetom. Predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su takođe dogovorili da će raditi na edukaciji svog članstava,  kao i drugih aktera koji su zainteresirani i nadležni  za obrazovanje, o inkluzivnom obrazovanju koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Organizacije članice koalicije:

1. Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla

2. Udruženje građana Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK "Fenix"

3. Udruženje građana oboljelih od mišićne distrofije Tuzlanskog kantona

4. Udruženje građana "Majke hendikepirane djece TK"

5. Udruženje građana Humanitarna organizacija "Lotosice"

6. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize opštine Lukavac

7. Udruženje djece i osoba sa posebnim potrebama i civilnih invalida općine Srebrenik "SPEKTAR"

8. Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima SapnaAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World