MyRigt četitka 2019. godinu. Na slici je simbolično prikazana školska tabla, u sivoj boji, koja je oivičena posutim zlatnim prahom. Ispred table je dijete koje simbolično na tabli ostavlja poruku u vidu jelke i u novogodišnjem duhu - Sretni praznici

MyRight vam želi sretne praznike i sretnu Novu 2019. godinu

Krenimo sa novom generacijom - INKLUZIVNOM GENERACIJOM!

MyRight četitka 2019.
Slika. Our solution is inclusion Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Our solution is inclusion

Kroz MyRight program 2018.-2021. predstacvnici koalicija i partnerskih organizacija će raditi na edukaciji koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Više o MyRight programu
Na slici su prikazane veze između ciljeva održivog razvoja Agende 2030 i UN Konvencije o pravima OSI. Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izost

Veze između Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i SDGs

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen.

Više o globalnim ciljevima
Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost 

i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. 

Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom 

obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Budite #PonosniNaSebe
Podržite našu borbu

Gdje drugi vide osobu sa invaliditetom mi vidimo izvrsnost i potencijal koji svijet u kojem živimo mijenja na bolje. Podržite nas u borbi da osobama sa invaliditetom obezbijedimo adekvatna ortopedska i druga pomagala.

Više o kampanji #PonosniNaSebe
Slika. Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

MyRight program 2018-2021

Počeo je novi četvorogodišnji ciklus MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Više o MyRight programu

AKTUELNOSTI

14. Februar 2019. Upitnik o pravima starijih osoba sa invaliditetom Slika. Upitnik o pravima starijih osoba sa invaliditetom. 
Poziv organizacijama civilnog društva za doprinos izradi izvještaja o pravima starijih osoba sa invaliditetom, koji će biti predstavljen  na 74. sjednici Generalne skupštine UN-a u oktobru 2019.

Poziv organizacijama civilnog društva za doprinos izradi izvještaja o pravima starijih osoba sa invaliditetom, koji će biti predstavljen na 74. sjednici Generalne skupštine UN-a u oktobru 2019.

08. Februar 2019. Boćarska ekipa Udruženja Oaza otputovala na Malmö Open 2019 Slika. U petak, 08. februara 2019. godine ekipa Udruženja Oaza otputovala je za Švedsku kako bi uzela učešće na najmasovnijem para sport dešavanju u Evropi Malmö Open 2019, koje organizuje švedska organizacija FIFH Malmö.

Boćarska ekipa Udruženja Oaza otputovala za Švedsku kako bi uzela učešće na najmasovnijem para sport dešavanju u Evropi Malmö Open 2019, koje organizuje švedska organizacija FIFH Malmö.

24. Januar 2019. Prvo obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja - 24. januara Slika. Ove godine 24. januara, po prvi put u istoriji, obilježava se međunarodni  dan obrazovanja.

Ove godine 24. januara, po prvi put u istoriji, obilježava se međunarodni dan obrazovanja.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World