Slika. Informativni centar za osbe sa invaliditetom „Lotos“ 27. decembra 2017. godine u JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ u Gradačcu organizovao je promociju knjige „Probuđeni snovi“ o životima mladih osoba sa invaliditetom, učesnicima projekta: „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH“. 29. Decembar 2017. U Gradačcu održana promocija knjige „Probuđeni snovi“

I. C. „Lotos“ 27. decembra 2017. godine u Gradačcu organizovao promociju knjige „Probuđeni snovi“ o životima mladih osoba sa invaliditetom, učesnicima projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH“.

Slika. Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, 22. decembra 2017. godine u Tuzli realizovao je finalnu, devetu po redu sesiju u nizu ciklusa treninga za mlade osobe sa invaliditetom, te trening za njihove roditelje i članove porodica. 26. Decembar 2017. Održana finalna IX sesija u nizu ciklusa treninga u organizaciji I. C. Lotos

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“, 22. decembra 2017. godine u Tuzli realizovao je devetu po redu sesiju u nizu ciklusa treninga za mlade osobe sa invaliditetom, te trening za njihove roditelje i članove porodica.

Slika. Udruženje Oaza u sklopu projekta „Sport je moje pravo“ orgenizuje redovne treninga za svoje članove. 19. Decembar 2017. Realizacija treninga za članove Udruženja Oaza

Udruženje Oaza u sklopu projekta „Sport je moje pravo“ realizuje redovne treninge za svoje članove.

Slika. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u Bihaću je 14. decembra 2017. godine organizovalo završni okrugli sto sa članovima Udruženja slijepih Unsko-sanskog kantona (USK). 15. Decembar 2017. Okrugli sto sa članovima Udruženja slijepih Unsko-sanskog kantona

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u Bihaću je 14. decembra 2017. godine organizovalo završni okrugli sto sa članovima Udruženja slijepih Unsko-sanskog kantona.

Slika. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Udruženjem slijepih Unsko-sanskog kantona 06. decembra 2017. godine u Bihaću su organizovali okrugli sto na temu “Dosljednom implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom unaprijediti prava i položaj slijepih osoba u Unsko-sanskom kantonu”. 07. Decembar 2017. Okrugli sto sa donosiocima odluka u Unsko-sanskom kantonu

u Bihaću 6. decembra 2017. godine održan okrugli sto na temu “Dosljednom implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom unaprijediti prava i položaj slijepih osoba u Unsko-sanskom kantonu”.

Slika. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta 28. Novembar 2017. Održan trening javnog zagovaranja za članove Udruženja slijepih KS

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.“, organizovalo trening „Javnog zagovaranja“ za članove Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World