Seminar „Prevencija suicida kod mladih osoba“ u organizaciji TK Feniks

Partnerska organizacija Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Feniks" nastavlja kampanju na temu prevencije suicidalnog ponašanja, pod naslovom „BEZBROJ RAZLOGA ZA ŽIVOT" koja je započeta 2019. godine i sadrži u prvom redu edukativne i promotivne aktivnosti posvećene mladima i drugim ranjivim grupama, a uključuju i susrete sa članovima porodica osoba koje su si oduzele život.

Slika banera sa podacima za najavu seminara, na kojoj su dvi manje slike predavačica te loga Udruženja Feniks, donatora te partnera seminaraU sklopu ove kampanje Udruženje „Feniks" u saradnji sa Udruženjem studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA organizuje seminar „Prevencija suicida kod mladih osoba".

Seminar će se održati u petak, 04. novembra 2022. godine u 11:00 sati, u dvorani „Kaleidoskop" u Tuzli. Učešće na seminaru će biti omogućeno i online putem Zoom platforme.

Partneri seminara su Centar za kulturu Tuzla i Pozorište mladih Tuzla.

Kampanja „BEZBROJ RAZLOGA ZA ŽIVOT" se realizuje u okviru projekta "Organizaciono i institucionalno jačanje Feniksa sa razvojem mehanizama održivosti” koji Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Feniks implementira u partnerstvu sa Švedskom nacionalnom asocijacijom za socijalno i mentalno zdravlje RSMH, u okviru MyRight programa u Bosni i Hercegvini.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World