Partnerska organizacija iz Švedske u posjeti I.C.” Lotos” Tuzla

U periodu od 23. do 27. oktobra 2022. godine realizuje se posjeta Informativnom centru za osobe s invaliditetom „Lotos" Tuzla (I.C. "Lotos”) od strane partnera i prijatelja iz Centra za samostalan život STIL iz Štokholma.

Slika nastala u I,C. Lotos tokom sastanka sa partnerima iz Švedske 25. oktobra 2022.

U sklopu posjete, 25.oktobra održan je sastanak sa članovima/cama Upravnog odbora I.C. „Lotos". Na sastanku se razgovaralo o izazovima i postignućima zajedničkog partnerskog projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u BiH".

Podijeljena su iskustva o radu i uključivanju mladih osoba s invaliditetom u aktivnosti projekta i društvene zajednice, kao i položaju i mogućnostima mladih u BiH i Švedskoj. Istaknuta je važnost zajedničkog aktivizma i razmjene ideja i planova za postizanje dostojanstvenog i punog učešća u životnim tokovima mladih osoba s invaliditetom i njihovih porodica.

Slika nastala u I,C. Lotos tokom sastanka sa partnerima iz Švedske 25. oktobra 2022.

Projekat„Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini" koji Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla realizuje u saradnji sa Centrom za samostalan život iz Štokholma STIL - personlig assistans och politisk påverkan, finansiranom od strane MyRight- Empowers people with disabilitiesu okviru programa u Bosni i Hercegovini.

Više informacija možete naći na facebook stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla i na web stranici na sljedećem linku: https://www.ic-lotos.org.ba/

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World