Peer Support za mlade s invaliditetom i njihove članove porodica

Mlade osobe s invaliditetom, aktivistice i aktivisti Informativnog centra za osobe s invaliditetom „Lotos" Tuzla, kao i njihovi roditelji i članovi porodica, 22. maja 2023. godine održali su Peer Support sastanak u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini".

Slika nastala tokom peer support sastanka za mlade OSI u I.C. Lotos TUzla.Fokus diskusije je bio vezan za nasilje kojem su osobe s invaliditetom često izložene u svakodnevnom životu i porodičnom okruženju. Učesnici su iznosili iskustva u životu kada su doživjeli različite vrste nasilja, u čemu prednjače predrasude od strane vršnjaka iz škole, kao i ekonomsko nasilje u ograničavanju raspolaganja novcem itd.

Mlade osobe s invaliditetom su danas svjesniji potrebe da tragaju za rješenjem tj. da se zaštite od nasilja, više su upoznati sa svojim pravima, što je dovelo do toga da su spremniji da prepoznaju da su žrtve nasilja.

Još jednom se pokazalo da je Peer Support izvrstan alat koji mladim osobama s invaliditetom donosi ohrabrenje, motivaciju i volju da se lakše nose sa svim životnim izazovima.

Slika toko peer supporta roditeljai članova porodica mladih s invaliditetom u bašti restorana u blizini I.C. Lotos Tuzla.Peer Support sastanak je održan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini" kojeg Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma u okviru MyRight programa.

Više informacija o projektu možete naći na facebook stranici IC Lotos.

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World