U januaru održana dva webinara na kojima su predstavljeni „Indikatori“

MyRight je u saradnji sa udruženjem DUGA u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje- sada!" održao dvije videokonferencije 13. i 20. januara/siječnja 2021. godine na kojim su predstavljeni „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom" za predstavnike obrazovnih institucija svih nivoa obrazovanja iz Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog i Zapadnohercegovačkog kantona/županije.

Slika. na slici stoji naziv dokumenta indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Cilj prezentacije je bio da i akteri koji učestvuju u samom obrazovnom procesu budu upoznati sa značajem implementacije indikatora za praćenje, unapređenje i izvještavanje o stanju inkluzivnog obrazovanja odnosno poštovanju prava djece i mladih s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Na obje prezentacije učešće je uzelo 196 osoba.

Sljedeća prezentacija dokumenta „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom" je planirana za predstavnike osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske.Slika loga donatora Light for the world                  Slika loga donatora Austrian Development Agency                 Slika loga donatora KAHANE FOUNDATION


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World