Obavijest za medije o održavanju webinara

Slika. Obavijest za medije o održavanju webinara „Prezentacija indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” za predstavnice/ke obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini, petak, 29. maj 2020.

Organizacija „MyRight-Empowers people with disabilities" i Udruženje „DUGA" zahvaljujući sredstvima donatora Austrian Development Agency, Light for the World i Kahane fondacije, u petak, 29. maja 2020. s početkom u 11.00 sati organizuju webinar: „Prezentacija indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” za predstavnike kantonalnih i entitetskih ministarstava obrazovanja i drugih ministarstava i javnih ustanova koje se bave obrazovanjem i ljudskim pravima.

Obavijet za medije možete naći OVDJE.

Indikatore za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom možte naći na slijedećem linku: http://www.myright.ba/prava-osoba-s-invaliditetom


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World