Predstava - forum teatar pod nazivom „Lične priče“ u aprilu u Tuzli i Bijeljini

Predstava „Lične priče" je nastala kao rezultat podrške među jednakima koje su organizovane širom Bosne i Hercegovine za osobe s invaliditetom u riziku od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, i prikazat će lične priče aktivista i aktivistica koji su pripremali predstavu.

Slika nastala tokm radionce na kojoj je pripremana predstava, od 12.-14. aprila 2022. u Sarajevu. Na slici su tri djevojke od kojih je jedna u kolicima za osobe s invaliditeteom a između njih je baner na kojem su isptaknuta loga IC Lotos, MyRight i Radiohjälpen.Predstava "Lične priče nastala je kao dio aktivnosti u okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama sa invaliditetom – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja" kojeg u BiH koordinira MyRight- Empowers people with disabilities, implementiraju Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla a podržan je od Radiohjälpen.

Predstava će u aprilu biti prikazana:

26.04. u 17:00 sati u prostoru Kina „Kaleidoskop" Tuzla – više informacija na sljedećem linku:

https://www.facebook.com/events/950529852288820/?ref=newsfeed

27.04. u 17:00 sati u sali Hotela „Drina" Bijeljina: više informacija na sljedećem linku:

https://www.facebook.com/events/387681603037916/?ref=newsfeedAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World