Radionica za „Pripremanje performansa ličnih priča“

Partnerske organizacije Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe s invaliditetom "Lotos" Tuzla su u periodu od 12. do 14. aprila 2022. godine organizovale radionicu pod nazivom „Pripremanje performansa ličnih priča", u okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje - građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja".

Slika nastala tokom radionice u sali hotela Hollywood.

Priče su nastale kao dio programa Peer Support sastanaka u sklopu projekta, i bit će prezentovane javnosti u sklopu kampanja čija je organizacija planirana u 4 grada u BiH u narednom periodu.

Cilj cjelokupnog projekta je da se aktuelizira i poveća svijest o postojanju rodno zasnovanog nasilja kojem su u većoj mjeri izložene osobe s invaliditetom u zajednici, kao i da se zajedničkim radom definišu i iznađu sistemska rješenja i podrška za borbu protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama s invaliditetom. 

Projekat "Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja" implementiraju partnerske organizacije IC Lotos Tuzla i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru MyRight- Empowers people with disabilities programa u Bosni i Hercegovini, finansiranom od strane Radiohjälpen u periodu od oktobra 2020. do septembra 2022.

Više slika možete naći na našoj facebook stranici: MyRight-BiHAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World