Sastanak sa Koalicijom KOLOSI Bijeljina i članicama Foruma žena

U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!" 02. novembra 2022. godine u Bijeljini je održan sastanak sa predstavnicima/cama partnerske Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI i članicama Foruma žena s invaliditetom.

Slika nastala tokom sastanka 2. novembra u Bijeljini. Na slici su članice foruma žena s invaliditetom predstavnici Kolosi, predstavnica MyRight i saradnik Zlatko Sarić.Tema sastanka je budući rad i djelovanje Foruma žena sa invaliditetom ove koalicije.

Sastanci se organizuju nakon provedenog mentoring programa i uspostavljanja foruma u pet partnerskih koalicija, te ralizacije treninga za članice foruma.

Sveobuhvatni cilj projekta je povećana implementacija prava žena i djevojaka s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Uključivanje žena s invaliditetom u organizacije osoba s invaliditetom i procese zagovaranja je od velikog značaja jer će one taj način dobiti priliku i povećati mogućnosti da aktivno i direktno utiču na bolje poštovanje prava koja su im garantovana Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Aktivnim učešćem žena s invaliditetom u organizacijama takođe se osigurava smanjenje rizika od mnogostrukih oblika diskriminacije i nasilja kojima su žene s invaliditetom evidentno više izložene od muškaraca ili žena bez invaliditeta.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Slika nastala tokom sastanka 2. novembra u Bijeljini. Na slici su članice foruma žena s invaliditetom predstavnici Kolosi.Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: 

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilities #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World