SMJERNICE ZA USPJEŠNIJU REALIZACIJU INKLUZIVNE ONLINE NASTAVE

SMJERNICE ZA USPJEŠNIJU REALIZACIJU INKLUZIVNE ONLINE NASTAVE ZA DJECU S INVALIDITETOM je dokument namijenjen nastavnom osoblju koje se suočava sa novonastalom situacijom i obavezom prilagođavanja nastavnog materijala za potrebe online nastave.

Cilj dokumenta je da olakša nastavnom osoblju planiranje i izvođenje online nastave za djecu sa invaliditetom, a sve kako bi se očuvala i unaprijedila njihova znanja i vještine.

Smjernice bi trebale pomoći nastavnicima da na pravi način prilagode materijale i pristup djeci i mladima sa invaliditetom, poštujući pravo djece s invaliditetom da budu u potpunosti uključeni i aktivno učestvuju u procesu obrazovanja i putem online nastave.

Smjernice je uradio Odbor za inkuzivno obrazovanje (Odbor za praćenje primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom) Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Smjernice u PDF formatu možete naći OVDJE. Ukoliko vam ovaj dokument nije pristupačan kontaktirajte nas na mail: info@myright.ba
Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World