Sretan 8. mart

Same možemo tako malo, zajedno možemo puno toga, reći ćemo danas, baš kao Helen, ma koliko čudne bile, kao Frida!

Slika Helen Keller i Fride Kahlo povodom priče za 8. mart Međunarodni dan ženaNa današnji dan, širom svijeta proslavlja se istorijska borba žena za ravnopravnost na tržištu rada i u svim političkim pravima. Bosna i Hercegovina, kao društvo predrasuda i zemlja suštinske, ekonomske i socijalne neravnopravnosti, za žene sa invaliditetom veliki je izazov.
UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, ratificirana još 2010. godine od strane naše zemlje, posebno naglašava potrebu i obavezu države da svim djevojčicama i ženama sa invaliditetom obezbijedi niz mehanizama da bi postigle ravnopravnost. Ova dužnost države u direktnoj je vezi sa svim pravima osoba sa invaliditetom, ali na današnji dan ističemo važnost njenog ispunjena u vezi sa pravom na rad žene sa invaliditetom.
Pravo na rad podrazumijeva i ostvarenje drugih prava, kao nužnih preduslova za njegovo puno ostvarenje: prava na samostalno donošenje odluka, samozastupanje, adekvatno obrazovanje, ličnu pokretljivost, pristupačnost i drugih. Isto tako, rad i zapošljavanje su prava koja prethode značajnim aspektima ispunjenog i kvalitetnog života osobe sa invaliditetom i obezbjeđuju ekonomsku nezavisnost i mogućnost samostalnog življenja.

Podsjećamo na značaj djela Helen Keller i Fride Kahlo, čije su fondacije podržale materijalima našu kampanju #PonosniNaSebe, još jednom pokazujući da ne postoje prepreke za žene koje se bore za sva ljudska i prava žena, u muškom svijetu.

U tom duhu, želimo vam uspješnu i plodnu borbu za ravnopravnost i da svakog dana koristite sve dostupne mehanizme za borbu za poštovanje svih prava žena sa invaliditetom! Sretan 8. mart!

Kampanju #PonosniNaSebe provodi organizacija MyRight u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Ana Kotur za MyRightAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World