Vidljive i Ponosne na Međunarodni dan žena – 8. mart

Sretan Međunarodni dan žena svim članicama foruma žena s invaliditetom i svim ženama s invaliditetom koje se neumorno bore za ostvarivanje svojih prava kako bi bile vidljive i ponosne.

Slika nastala tokom prvog susreta foruma u septembru 2023. godine. Na slici su predstavnice pet foruma, njihove asistentice i predstavnice MyRigt. Grupna slika gdje sve drže veselo drže ruke podignute u zrak.

Danas želimo da istaknemo veliki ponos na članice pet foruma žena s invaiditetom, kao i sve žene koje su doprinijele njihovm radu i djelovanju na poboljšanju poštiivanja prava žena u našoj zemlji.

U protekle tri godine jako puno se radilo na formiranju i jačanju foruma, njihovoj prepoznatljivosti, a postignuti rezultati pokazuju da su članice foruma #Vidljive i #Ponosne kako u svojim lokalnim sredinama tako i šire.

Želimo da se zahvalimo svim aktivisticama za prava žena s invaliditetom koje su dale svoju podršku tokom proteklog perioda i bile uzor u borbi za ostvarivanje prava žena, i u duhu ovogodišnje globalne teme obilježavanja Međunarodnog dana žena "Investirajte u žene: Ubrzajte napredak”, nastavljamo rad na jačanju foruma žena s invaliditetom.

Video priče kojima upoznajte žene ponosne na svoja postignuća kojima prkose izazovima svakodnevnog života možete naći na našem YouTube kanalu MyRight-BiH: https://www.youtube.com/watch?v=6Lop6yZNsv0&list=PLCaG2EWzoX2krnm8KfNVKnrvWZHEI8bIj

Prihvatajući i podržavajući žene s invaliditetom doprinosimo inkuzivnijem i pravednijem društvu za sve.

Više o Međunarodnom danu žena na sljedećem linku: 

https://www.un.org/en/observances/womens-day

 

#ZaSnažnijiGlasŽena #VisibleAndProud #IWD2024 #InvestInWomenAccelerateProgress

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilities #ForumiŽenasInvaliditetom

#GenderEquality #SDG5 #LeaveNoOneBehind #BiHAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World