Zagovaračke akcije Foruma žena s invaliditeteom Tuzlasnkog kantona

U okviru zagovaračkih aktivnosti Foruma žena sa invaliditetom TK održao sastanak svojih članica, koje su zajdeno sa drugim organizacijama uzele učešće u obilježavanju 8. marta – Međunarodnog dana žena protestom na ulicama Tuzle pod nazivom: "Da li sam ja sljedeća?”.

Slika članica Foruma ŽSI TK tokom sastanka u IC Lotos na kojem su izrađeni transparentni i urađene druge pripreme za osmomartovske proteste Zajedno sa građanima i građankama Grada Tuzla ujedinjeno je poslan glas za borbu protiv nasilja nad ženama, femicida, diskriminacije i neravnopravnosti.

Djevojčice i djevojke s invaliditetom doživljavaju sve vrste diskriminacije i ugroženo im je ostvarivanje ljudskih prava u svim oblastima života koja su im zagarantovana Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, čija je Bosna i Hercegovina potpisnica. Međutim, i pored toga što ne propisuje nijedno novo pravo u odnosu na ljudska prava generalno, Konvencija se adekvatno ne poštuje i ne provodi.

S gorčinom zbog nedavnih šokantnih slučajeva femicida, članice Foruma podigle su glas i podsjetile da su žene s invaliditetom još više izložene nasilju, često su ekonomski ovisne o svojim zlostavljačima, te nisu u mogućnosti da reaguju i traže adekvatnu zaštitu.

Žene s invaliditetom odlučno pozivaju na solidarnost, uklanjanje prepreka i zajednički rad kako bismo stvorili društvo u kojem svaka žena, bez obzira na invaliditet, ima pravo na ravnopravnu participaciju i dostojanstven život.

Na slici su članice Foruma žena s invaliditetom Tuzlanskog kantona zajedno sa drugim učesnicama i učesnicima osmomartovskih protesta protiv nasilja nad ženama održanog u Tuzli 8.marta 2024. U rukama nose različite natpise sa porukama koje ukazuju i pozivaju na sprečavanje nasilja nad ženama

Forumi žena s invaliditeom zagovaračke akcije realizuju kao dio aktivnosti projekta „Ovdje sam-vidljiva i ponosna" koji se provodi u okviru MyRight program zajedničkih aktivnosti.

#ZaSnažnijiGlasŽena #VisibleAndProud #AdvocacyInitiatives

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilities #ForumiŽenasInvaliditetom

#IWD2024 #InvestInWomenAccelerateProgress

#NištaoNamaBezNas #GenderEquality #SDG5 #LeaveNoOneBehind #BiH

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World