Zagovaračke inicijative i manifest Foruma žena s invaliditetom Koalicije OOSI HNK

Koalicija OOSI HNK „Zajedno sam jači" i njen Forum žena s invaliditetom uputili nadležnim vlastima dvije inicijative, jednu na nivou Grada Mostara a drugu na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona. Forum žena s invaliditetom HNK je povodom 8. marta uputio i manifest.

Na slici su u lijevom dijelu članice Foruma ŽSI HMK i Jasminka Rebac tokom jedne od radionica realizovanih u 2023. godini a u desnom dijelu je naziv, logo i slogan Koalicije OOSI HNK

Prva inicijativa jeste da se od Gradskog vijeća Grada Mostara traži da imenuje osobu koja će biti odgovorna i nadležna za saradnju sa organizacijama osoba s invaliditetom (OOSI), a koja će ujedno biti i sagovornik odnosno partner osobama s invaliditetom u cilju traženja i ostvarivanja njihovih prava zagarantovanih UN Konvencijama o pravima osoba s invaliditetom.

Druga inicijativa je upućena prema Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK kojom se zahtjeva kvalitetnije srednjoškolsko obrazovanje za učenice i učenike s invaliditetom.

Iz Koalicije poručuju da će Forum žena sa invaliditetom koji je formiran unutar Koalicije, predvođen Udruženje mladih "Ružičnjaka – Los Rosalesa”, zagovarati realizaciju navedenih incijativa, naročito jer smatraju da su ove inicijative od posebnog značaja za sve osobe s invaliditetom, a naročito za djevojčice, djevojke i žene s invaliditetom.

Forum žena s invaliditetom HNK je povodom 8. marta uputio i manifest kojeg prenosimo u cijelosti:

» U Bosni i Hercegovini na svim društvenim nivoima Međunarodni DAN ŽENA 8. mart se razlikuje od ostalih dana samo po tome što manji broj djevojaka i žena dobije (ne)priliku za:

- besplatni cvijet

- skraćeno radno vrijeme (voljom poslodavca)

- odlazak na proslavu

- ili poneku javnu čestitku zvaničnika (koje smo sami birali).

MI

djevojčice, djevojke i žene sa invaliditetom,

ZAHTIJEVAMO

konačno sistemsko obilježavanje DANA ŽENA usmjerenog na poboljšanje našeg položaja u društvenoj zajednici, u svim segmentima zaštite ljudskih prava, sa posebnim naglaskom na SIROMAŠNA i RURALNA područja gdje su ove djevojke ili žene nastanjene!

U popisu Manifesta,

FORUM ŽENA SA INVALIDITETOM

Koalicije OOSI „ZAJEDNO SMO JAČI„

Hercegovačko - neretvanskog kantona/županije «

Forumi žena s invaliditeom zagovaračke akcije realizuju kao dio aktivnosti projekta „Ovdje sam-vidljiva i ponosna" koji se provodi u okviru MyRight program zajedničkih aktivnosti.

#ZaSnažnijiGlasŽena #VisibleAndProud #AdvocacyInitiatives

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilities #ForumiŽenasInvaliditetom

#IWD2024 #InvestInWomenAccelerateProgress

#NistaoNamaBezNas #GenderEquality #SDG5 #LeaveNoOneBehind #BiH

 

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World