Zaključci sa konferencije „Osvijetlimo OBRAZovanje“

Organizacija MyRight- Empowers people with disabilitiesi i Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja su uz podršku Odbora za zagovaranje inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 04. oktobra/listopada 2021. godine organizovali konferenciju o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Osvijetlimo OBRAZovanje".

Na slici su Binasa Goralija, Maida Agić, Nadiia Bandić, Amna Alispahić i Nataša Maros

Zaključci sa konferencije će služiti kao preporuke i prioriteti za buduće aktivnosti svih relevantnih aktera u obrazovanju kako bi se približili i ubrzali proces postizanja kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja kao uslova za ispunjenje cilja 4 Programa održivog razvoja.

Zaključke možete naći OVDJE.

Više informacija o konferenciji možete naći na sljedećem linku: 

http://www.myright.ba/saopstenje-za-medije--zavrsena-konferencija-osvijetlimo-obrazovanjeAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World