Promotivni video snimci za novi val kampanje #PonosniNaSebe #CipeleSaPorukom nalazi se na sljedećim linkovima: 

http://myright.ba/media/ Cipele%20Master_HD.mp4

http://myright.ba/media/Cipele Dzevad_HD.mp4 

http://myright.ba/media/Cipele _Natasa.mp4

http://myright.ba/media/Cipele  _Snjezana.mp4

http://www.myright.ba/media/Ci peleSaPorukom_Misin_tata.mp4

Promotivni video za kampanju #PonosniNaSebeAutorska prava za promotivni video za kampanju #PonosniNaSebe pripadaju MyRight, i može se koristiti samo u svrhu promocije i podrške same kampanje.
Više o kampanji PonosniNaSebe: http://myright.ba/ponosninaseb
Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World